Author: adm-strikeout

Elite Eight Consolation

Round 1

  • Mon, 15 Apr 2024 19:00
  • 4 Laporte-Kevin 9
  • 8 Baileys-Darren 4
  • Laporte
  • Mon, 15 Apr 2024 19:00
  • 6 Elephant-Keith 4
  • 7 Red Iron-Elvin 9
  • White Elephant

Round 2

  • Mon, 22 Apr 2024 19:00
  • 4 Laporte-Kevin 9
  • 7 Red Iron-Elvin 4
  • Laporte
Round 1
#DateTimeMatchupLocation
115 Apr 202419:004 Laporte-Kevin vs 8 Baileys-DarrenLaporte
215 Apr 202419:006 Elephant-Keith vs 7 Red Iron-ElvinWhite Elephant
Round 2
#DateTimeMatchupLocation
322 Apr 202419:004 Laporte-Kevin vs 7 Red Iron-ElvinLaporte

Middle Consolation

Round 1

  • Mon, 8 Apr 2024 19:00
  • 1 Forts-Joe
  • 4 Strikeout-Tanner
  • Forts
  • Mon, 8 Apr 2024 19:00
  • 6 Forts-Ben 10
  • 7 Forts-Dave 11
  • Forts

Round 2

  • Mon, 15 Apr 2024 19:00
  • 4 Strikeout-Tanner 9
  • 7 Forts-Dave 6
  • Strikeout
Round 1
#DateTimeMatchupLocation
18 Apr 202419:001 Forts-Joe vs 4 Strikeout-TannerForts
28 Apr 202419:006 Forts-Ben vs 7 Forts-DaveForts
Round 2
#DateTimeMatchupLocation
315 Apr 202419:004 Strikeout-Tanner vs 7 Forts-DaveStrikeout

Cellar Dwellers Consolation

Round 1

  • Mon, 8 Apr 2024 19:00
  • 5 Laporte-Holly 9
  • 8 The Run-Justin 6
  • Laporte
  • Mon, 8 Apr 2024 12:00
  • 2 Lagrange-Gregg 7
  • 3 The Run-Chris 9
  • Lagrange Tavern

Round 2

  • Mon, 15 Apr 2024 12:00
  • 3 The Run-Chris
  • 5 Laporte-Holly
  • The Run
Round 1
#DateTimeMatchupLocation
18 Apr 202419:005 Laporte-Holly vs 8 The Run-JustinLaporte
28 Apr 202412:002 Lagrange-Gregg vs 3 The Run-ChrisLagrange Tavern
Round 2
#DateTimeMatchupLocation
315 Apr 202412:003 The Run-Chris vs 5 Laporte-HollyThe Run