Elite Eight Consolation

Round 1

    • Thu, 17 Aug 2023 19:00
    • Thu, 17 Aug 2023 19:00

Round 2

    • Thu, 17 Aug 2023 19:00
Round 1
#DateTimeMatchupLocation
117 Aug 202319:00 vs
217 Aug 202319:00 vs
Round 2
#DateTimeMatchupLocation
317 Aug 202319:00 vs